Kata-kata Bijak Tentang Adil dan Keadilan

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter serta berkenan dengan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak asasi manusia dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih.

Kata-kata Bijak Tentang Adil dan Keadilan

Bacaan Lainnya

Kata-kata Bijak Adil dan Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata dasar adil yang merupakan serapan dari bahasa Arab adl (al-adl) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, pengertian adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka tujuan pembuatan hukum adalah adil untuk kepuasan dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat.

Berikut beberapa kalimat atau kata-kata bijak tentang adil dan keadilan yang bisa memberi motivasi dan inspirasi dalam bertindak dan menentukan sikap dalam hubungan antar manusia

Anda dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi anda tidak dapat hidup tanpa keadilan.

Apabila keadilan lemah, prasangka menjadi kuat.

Apabila seseorang memperlakukan anda dengan tidak adil, anda dapat melupakannya, tetapi apabila anda melakukan hal itu, anda akan ingat selamanya.

Apa yang adil dan wajar, itulah yang menarik perhatianku, itulah yang kuminta, dan itulah yang menjadi tujuan hidupku.

Anda mulai melakukan suatu kekeliruan apabila anda mengusulkan supaya kita menghormati banyak pendapat berkaitan baik dan buruk, adil dan alim serta hormat dan hina.

Biarkanlah keadilan dijalankan, walaupun dunia binasa.

Betapa pun tajamnya pedang keadilan, ia tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah.

Bersikap lemahlah dalam mengadili orang lain, tetapi bengislah dalam mengadili diri sendiri.

Hati nurani adalah suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding.

Hati nurani adalah suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apa-apa pun juga.

Hanya satu hal yang menghina Tuhan, yaitu ketidakadilan.

Keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan atau pun perbuatan.

Keadilan bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga dinyatakan dan tampak dijalankan.

Kewajiban anggota masyarakat yang utama adalah menegakkan keadilan.

Kemerdekaan adalah nama lain daripada keadilan.

Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan, kekuatan tanpa keadilan adalah tirani.

Keadilan tidak sahaja perlu dijalankan, tetapi juga perlu dipercayai.

Kemampuan manusia berlaku adil pada demokrasi itu mungkin, tetapi kecenderungan manusia berlaku tidak adil pada demokrasi itu perlu.

Keadilan yang berlebihan adalah ketidakadilan yang berlebihan.

Keadilan tanpa kebijaksanaan adalah mustahil.

Keadilan itu bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya.

Lebih bijaksana menghindari ketidakadilan dengan tenang daripada mengatasinya dengan bertengkar.

Negara yang didasarkan atas ketidakadilan, tidak kekal.

Pendapat umum, walaupun sering kali terbentuk atas dasar yang salah, namun pada umumnya mempunyai landasan yang kuat sebagai rasa keadilan.

Pembalasan dendam adalah suatu jenis pengadilan liar.

Perdamaian yang paling tidak adil, jauh lebih baik daripada peperangan yang paling adil.

Siapa yang menghindari pemeriksaan pengadilan, adalah mengakui kesalahannya.

Siapa yang tidak berbuat adil, lebih menderita daripada orang yang mengalami ketidakadilan itu.

Seorang hakim perlu mempunyai kemampuan, yaitu mendengar dengan rasa hormat, menjawab dengan bijaksana dan mempertimbangkan dengan cermat serta memutuskan dengan adil.

Siapa yang tidak berbuat adil, lebih menderita daripada orang yang mengalami ketidakadilan itu.

Saya lebih mencintai keadilan daripada kebenaran.

Segala perkara yang tidak adil, benar-benar tidak dapat menguntungkan siapa pun juga, apa yang adil, benar-benar tidak dapat merugikan siapa pun juga.

Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan.

Tidak seorang pun mengeluh tentang ketidakadilan yang menguntungkan.

Tiada sesuatu kebajikan yang sedemikian agung dan mencerminkan sinar ketuhanan melainkan keadilan.

Penilaian seseorang mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang mereka terima sebagai akibat keputusan tertentu, tetapi juga pada proses atau bagaimana keputusan tersebut dibuat. Kemudian apabila mereka menilai bahwa perlakuan yang mereka terima adil maka akan berpengaruh pada kepuasan dan kebahagiaan.

 

Kata-kata Bijak Tentang Adil dan Keadilan

Pos terkait